Motorveterantreff Jevnaker 2024

Motorveterantreff Jevnaker 2024

Veterantreff.

Lørdag 3. august 2024. Kl. 11.00

 

Myrskogen Idrettsplass på Jevnaker.

Adr: Kanadaveien 331, 3520 Jevnaker. (Skilta fra gamle E16 ved Olum)

 

Tema for treffet er jord/skog og anleggs-relaterte maskiner og kjøretøyer, samt redskap og utstyr relatert til dette. Andre veteraner er selvsagt også velkommen.

Ta gierne med deler og utstyr for salg/bytte.

 

Frammøte for deltagere fredag kveld eller lørdag for kl 10.30.

Publikum ønskes velkommen, og kiosken er åpen fra kl 11.00.

 

Det er camping-mulighet for utstillerne, og om det er interesse legges det opp til sosialt samvær for utstillerne på lørdag kveld.

 

Gratis deltagelse/inngang. (Frivillig betaling for de som vil støtte arrangementet).

 

Program:

Kl 11.00 Utstillerne må være på plass og publikum er velkomne på område.

Maskiner og utstyr vil bli startet og demonstrert utover dagen.

 

Ca kl 13.00 Alle kjørbare objekter som ønsker, starter opp og kjører kortesje i

nabolaget.

 

 

Spørsmål angående treffet, ring eller mail:

Hans Høgnes.

22 60 00 63 / post@hognes.no

 

Om du har lyst til å komme og stille ut noe, er det fint om du gir beskjed så vi har en omtrentlig oversikt over hva og hvor mange som kommer.