2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Januar - Mai

Mack - Scania

04.05.2018

Fort gjort å banne i kjerka her, men du kan lese litt om samarbeidet mellom Mack og Scania-Vabis som startet på 50-tallet

Les mer her

Transporthistorisk forening
Postboks 41
2036 Maura
E: post@transporthistorisk.no
Org.nr: 983 434 274

Kontakt:

Nils Magne Gjeitnes
952 30 930

Webansvarlig
nettsiden@transporthistorisk.no

Redaktør
tungvektern@transporthistorisk.no

Kasserer
kasserer@transporthistorisk.no