Det ble på generalforsamlingen 28.januar 2017 vedtatt å lage et sentralt styre for Vognmannen
Dette for at det formelle ved gjennomføring av Vognmannen gjøres likt hvert år. Dette gjelder kunngjøring, påmelding, økonomi, startkontingent og bekreftelse til påmeldte. Videre gjelder det også bestilling av startnumre og deltakerplaketter.

Vognmannstyret er bindeledd til hovedsponsorer (Norsk Scania AS og Bilforlaget AS).profilbilde
Geir Ola Sæteråsen
Kasserer
profilbilde
Tommy Olsen
Leder
profilbilde
Peter Wienke
Sekretær