Det ble på generalforsamlingen 28.januar 2017 vedtatt å lage et sentralt styre for Vognmannen.

Dette for at det formelle ved gjennomføring av Vognmannen gjøres likt hvert år. Dette gjelder kunngjøring, påmelding, økonomi, startkontingent og

bekreftelse til påmeldte.Videre gjelder det også bestilling av startnumre og deltakerplaketter. Vognmannstyret er bindeledd til hovedsponsorer (Norsk

Scania AS og Bilforlaget AS).

Styret er valgt for 2 år og består av:

Leder, Tommy Olsen -gjenvalgt 2020 (1år)

Kasserer, Geir Ola Sæteråsen 

Sekretær Hans Brodahl

Sekretær, Peter Wienke - valgt 2019