Vedlagt ligger foreningen sine statuetter og vedtekter (revidert 1.10.2023).