Årsmøte i lokalavdelingen Trøndelag 2023

Årsmøte i lokalavdelingen Trøndelag 2023

Publisert av Arnulf Bratseth den 15.01.23. Oppdatert 26.02.23.

Det ble avholdt årsmøte/medlemsmøte i THF avd. Trøndelag torsdag 19. januar 2023 kl. 1800 på Kvilhaugen Gård, Blusuvollsbakken 20, 7052 Trondheim. Se vedlagte referat.

Referat fra årsmøte i Transporthistorisk Forening avd. Trøndelag 19. januar 2023

1. Valg av dirigent: Bjørn Arve Krogness er valgt.

2. Valg av referent og 2 til å signere protokoll: Arnulf Bratseth er referent, Leif Klomstein og Terje Melvold signerer protokoll

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden: Merknad til at innkallingen er sendt ut for seint. Dagsorden ok.

4. Årsberetning 2022: Roy Lundberg gikk gjennom hele beretningen. Årsberetningen godkjent.

5. Regnskap 2022. Arnulf Bratseth gikk gjennom regnskapet. Kommentar om at enkelte poster bør presiseres. Regnskapet godkjent.

6. Valg av sekretær for 2 år. Sigurd Eidsmo ble valgt. Roy Lundberg går ut.

7. Valg av kasserer for 2 år. Arnulf Bratseth gjenvalgt.

8. Valg av styremedlem for 2 år. Ketil Stav ble valgt. Erik Schjetne går ut.

9. Valgkomite velges av årsmøtedeltakerne. Valgkomiteen er Ketil Stav og Terje Melvold. På valg er Ketil Stav. Nytt medlem av valgkomiteen er Roy Lundberg.