LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøy

LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøy

Transporthistorisk Forening er tilsluttet Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøy (LMK), som representerer over 150 klubber og deres 50 tusen medlemmer. Gjennom vår tilslutning får medlemmene mange gunstige fordeler, som et av markedets beste veterankjøretøy forsikringer, teknisk bistand og  m.m.

Les mer på deres hjemmeside: lmk.no